Přísnější tresty za bezohlednou jízdu v Chorvatsku

Od 1.1.2013 platí v Chorvatsku novela trestního zákona, která přináší mnohem tvrdší postihy za zvlášť nebezpečnou jízdu. Pro takovou jízdu zákon zavádí pojem "obijesna vožnja", což v překladu znamená "bezohledná" nebo "zběsilá" jízda. Řidičům za takovou jízdu nyní hrozí až 3 roky odnětí svobody.


Novela zákona by měla pomoci snížit počet vážných dopravních nehod, k nimž každoročně a poměrně často na chorvatských silnicích dochází. Nejčastějšími příčinami tragických nehod s oběťmi na životech jsou nepřizpůsobení rychlosti jízdy a překračování rychlostních limitů, nebezpečné předjíždění v zatáčkách, předjíždění kolon na nepřehlených místec nebo dokonce v tunelech, jízda v protisměru a nedání přednosti v jízdě. где можно купить зеленый кофе в украине
Účastník silničního provozu, který z bezohlednosti vážně porušuje předpisy a vystavuje v nebezpečí životy a zdraví osob, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky.

"Bezohledná" jízda se vztahuje na tyto přestupky:

  • jízdu ve stavu nezpůsobilém k řízení vyvolaném požitím alkoholu s koncentrací nejméně 1,5 g/kg nebo drog nebo psychotropních látek
  • jízdu v zakázaném směru
  • předjíždění kolony vozidel na nepřehledném místě
  • jízdu rychlostí, překračující o 50 km/h povolenou rychlost v obci nebo v oblasti s omezenou rychlostí
Přitom posouzení, zda se jedná o zvlášť nebezpečnou jízdu, je plně v kompetenci zasahujícího policisty.

Trest odnětí svobody může být i vyšší než 3 roky! Pokud totiž řidič svojí bezohlednou jízdou způsobí jiné osobě těžká zranění nebo majetkovou škodu velkého rozsahu, muže být potrestám vězením od šesti měsíců až do pěti let. Při způsobení zvlášť těžkého tělesného zranění hrozí viníkovi nehody trest od jednoho do osmi let. V případě smrti jedné nebo více osob může dostat trest od tří do dvanácti let.


| Autor: admin | Datum poslední aktualizace: 15. 01. 2013 |